Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul www.instalgroup.ro INSTAL GROUP SRL 

Art. 1. Informatii Generale

In desfasurarea activitatii sale, INSTAL GROUP SRL, cu sediul in Arad Str. Timotei Cipariu 3 C, judetul Arad,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J02/692/1996  , cod unic de inregistrare RO8898978 („Societatea”), prelucreaza datele dumneavostra cu caracter personal atunci cand accesati site-ul www.instalgroup.ro („Website-ul”).

Societatea asigura, in permanenta, respectarea tuturor principiilor si a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in ceea ce priveste prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislatia in vigoare, precum si prin predeverile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care Societatea gestioneaza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti prin accesarea Website-ul. Societatea va asigura actualizarea prezentei politici si va publica pe website cea mai recenta versiune a acesteia.

DEFINIȚII

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.

Art. 2. Categorii de date cu caracter personal

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Website-ului nostru, prin prezenta politică.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Societate variaza in functie de interatiunea si raporturile pe care dumneavoastra le inregistrati pe Website. Astfel, datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al Website-ului, în special în următoarele situaţii: când completezi formularul de contact al Website-ului https://www.instalgroup.ro/contact.

Art. 2.1Categorii de date ce pot fi prelucrate:

 1. a) In momentul completarii formularului de contact disponibil pe Website: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;

Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Datele mentionate la punctul a) de mai sus, sunt furnizate de catre dumneavostra in mod voluntar cu ocazia interactionarii cu Societatea in functie de scopul transmis de dumneavostra. Ești, astfel, responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul website-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, website-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia / acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizeaza: ora si data accesarii site-ului, precum si adresa de IP a terminalului de pe care a fost accesat website-ului.

Art. 2.2. Societatea poate prelucra datelor mentionate la art. 2.1, de mai sus, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul gestionarii solicitarilor, reclamatiilor, sugestiilor: prelucarea datelor pentru completarea formularului de contact; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra, precum si in interesul legitim al Societatii in vederea solutionarii reclamatiilor, imbunatarii serviciilor, gestionarii sugestiilor si solicitarilor transmise Societatii;
 2. In contextul prelucrarii datelor vizitatorilor Website-ului, in scopul asigurarii unei bune functionari a website-ului Societatii; temeiul juridic al preluarii il reprezinta interesul legitim al Societatii de imbunatatire a serviciilor oferite;

Art. 3. Principiile de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavostra personale se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Este deschisă și transparentă cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
 • Păstrează datele în siguranță;
 • Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 • Colecteaza și utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
 • Pastrează datele actualizate, corecte și complete;
 • Nu pastrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege;
 • Respectă drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
 • Nu transferă în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, și nu înainte de a informa persoanele vizate în acest sens.

Art. 3.1. Echitate și transparență

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează Societatii au fost informate în prealabil despre modul utilizării. Puteti solicitata Societatii, in orice moment, informatii cu privire la următoarele aspecte principale:

 • Ce fel de date vor fi colectate;
 • În ce scop vor fi folosite;
 • Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
 • Dacă vor fi transferate în alte țări;
 • Cât timp vor fi păstrate;
 • Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale;
 • Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai in scopul comunicat persoanei vizate.
 • Modificarile ulterioare ale scopului prelucrarii vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizarii datelor personale ale acesteia.

Art. 3.2. Legalitate

Societatea înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum si in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societatii in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, după cum urmează:

 • oferirea de răspunsuri în cazul complet